Sinop Valiliği
Sinop Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sinop Valiliği
Sinop Valiliği

Sinop İli, Merkez ilçesi, Meydankapı Mah.

13 Kasım 2015

Bakanlığımızca, Sinop İli, Merkez İlçesi, Meydankapı Mahallesi “Kıyı Koruma Yapısı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7(j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca 4 Kasım 2015 tarihinde onaylanmıştır.

Bahse konu plan paftaları Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesine istinaden 13.11.2015 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Varsa itirazların askı süreci içinde Müdürlüğümüze iletilmesi hususu değerli halkımıza duyrulur.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır