Sinop Valiliği
Sinop Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sinop Valiliği
Sinop Valiliği

Sinop İli, Ayancık ilçesi, Denizciler Mahallesi "Balıkçı Barınağı" amaçlı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askıya çıkarılmıştır.

12 Kasım 2015

Bakanlığımızca, Sinop İli, Ayancık ilçesi, Denizciler Mahallesi “Balıkçı Barınağı” amaçlı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7(j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca 14.10.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Bahse konu planlar Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesine istinaden 12.11.2015 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile Ayancık Kaymakamlığı ve Müdürlüğümüz ilan panolarında askıya çıkarılmıştır.

Varsa itirazların askı süreci içinde Müdürlüğümüze iletilmesi hususu değerli halkımıza duyurulur.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır