Sinop Valiliği
Sinop Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sinop Valiliği
Sinop Valiliği
Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü Görevleri
  • Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair mevzuatla verilen görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek.
  • Mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde yapılmasını gözetmek.
  • Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve yayımlamak.
  • Mahalli idareler personelinin hizmet içi eğitimini planlamak ve uygulanmasını takip etmek.
  • Mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarını tespit etmek.
  • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.