Sinop Valiliği
Sinop Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sinop Valiliği
Sinop Valiliği
Zekeriya ÇELİK

1971 Trabzon Vakfıkebir doğumlu olup; İlk, Orta ve Lise öğrenimini Vakfıkebir’de tamamladı. 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Özel sektörde çalıştıktan sonra 2007 yılında Mülga Kars Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde göreve başladı. 2010 yılında Mülga Sinop Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne naklen atandı. 2017 yılı nisan ayı itibariyle Şube Müdürlüğünü vekâleten yürütmektedir.