Sinop Valiliği
Sinop Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sinop Valiliği
Sinop Valiliği

Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinde yapılan değişiklik askıya çıkarılmıştır.

16 Kasım 2015
Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinde yapılan değişiklik askıya çıkarılmıştır.
Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinde yapılan değişiklik askıya çıkarılmıştır.
Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinde yapılan değişiklik askıya çıkarılmıştır.
Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinde yapılan değişiklik askıya çıkarılmıştır.
Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinde yapılan değişiklik askıya çıkarılmıştır.

Bakanlığımızca 13.07.2007 tarihinde onaylanan “Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı”nda değişiklik yapılması talebi Kastamonu İl Özel İDaresi ile Kastamonu Belediye Başkanlığının yazıları ile Bakanlığımıza iletilmiş olup anılan talep ve Genel Müdürlüğümüzce bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak ihtiyaçlar doğrultusunda yürütülen çalışmalar, Çevre Düzeni Planının ilke ve esasları ile 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği çerçevesinde incelenmiş ve Çevre Düzeni Planında değişiklik yapılması gerekliliği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda F-31 numaralı plan paftasında yer alan kentsel gelişme alanlarına, sanayi alanlarına, tarım alanlarına, üniversite alanına yönelik arazi kullanım kararlarında ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yazılarında belirtilen hususlar doğrultusunda tarım alanlarına ilişkin 8.3.8, 8.3.9.1, 8.3.10.1, 8.3.11.1, 8.3.12.1 numaralı plan hükümlerinde değişiklik yapılmış ve 8.2.1.10 ile 8.10.6 numaralı plan hükümleri ilave edilmiştir. Çevre Düzeni Planının F-31 Paftasında ve Plan Hükümlerinin “Tarım “Alanları”na ilişkin anılan maddelerinde değişiklik yapmak ve yeni hükümler eklemek suretiyle hazırlanan “Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 26.10.2015  tarihinde onaylanmıştır.

Değişikliğe konu plan hükümleri Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesine istinaden 16.11.2015 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile Müdürlüğümüz ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, varsa itirazların askı süreci içinde Müdürlüğümüze iletilmesi hususu değerli halkımıza duyurulur.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır