Sinop Valiliği
Sinop Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sinop Valiliği
Sinop Valiliği
İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü Personel Listesi

Yüksek Şehir Plancısı Fatma BİLGE YILDIZ

Mimar Öznur AKYOL BAYRAK

Şehir Plancısı Melek KOCAOĞLU

Jeoloji Mühendisi Barış GÜVEN

Jeofizik Mühendisi Muhammet Cihan DOĞAN

Harita Teknikeri Resai AKTAŞ