Sinop Valiliği
Sinop Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sinop Valiliği
Sinop Valiliği

Sinop Merkez İlçe Planlama alt Bölgesi 1/25 000 ölçekli Çevre düzeni Planı Değişikliği

18 Temmuz 2014

          Bakanlığımızca 03.05.2014 tarihinde onaylanan ve 26.02.2013 tarihinde değişiklik yapılan Sinop Merkez İlçe Planlama alt Bölgesi 1/25 000 ölçekli Çevre düzeni Planına ilişkin askı sonrası Bakanlığımıza iletilen 61 (altmış bir) adet itirazın değerlendirilmesi ve Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar doğrultusunda Çevre Düzeni Planında bazı düzenlemeler yapılması gerektiği tespit edilmiş,

 Anılan itiraz dilekçeleri, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. Maddesi uyarınca; 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planının amaç, ilke, strateji kararları ve 11.11.2008 tarih ve 27051 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde incelenerek değerlendirilmiş olup bu doğrultuda hazırlanan “Sinop Merkez İlçe Planlama alt Bölgesi 1/25 000 ölçekli Çevre düzeni Planı Değişikliği” Bakanlık Makamının 03.07.2014 tarih ve 10738 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.

 11.11.2008 tarih ve 27051 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik’in 12. Maddesi gereğince Müdürlüğümüz ilan panosunda 18.07.2014 tarihi itibari ile 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Varsa itirazların askı süreci içinde Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

Müdürlüğümüz ilan panosunda askıya çıkan planlara eş zamanlı olarak aşağıdaki linkler aracılığı ile de ulaşabilirsiniz.

D34_D3

D34_D4

plan hk2

plan hk3

plan hk5

plan hk6

planaçıklamaraporu-hükümleri

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır