Sinop Valiliği
Sinop Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sinop Valiliği
Sinop Valiliği

SİNOP ili MERKEZ, AYANCIKBOYABAT, ERFELEK, GERZE, ilcesi ÇED OLUMLU

31 Ekim 2019
SİNOP ili MERKEZ, AYANCIKBOYABAT, ERFELEK, GERZE, ilcesi Kartaloğlu, Ören, Sarkunlu, İkiçam, Ortayol, Büyükorak, Akkıran, Tabakhane, Umürcadağ, Kayaharman, Saylık, Kovantübesi;İnönü, Arabadurağı, Koncuk, Gürgecik Mevkiileri mevkiindeki TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 380 kV SİNOP - KASTAMONU 380 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM HATTI projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; SİNOP Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır