Sinop Valiliği
Sinop Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sinop Valiliği
Sinop Valiliği

İskan Talepleri

20 Aralık 2011
İskan Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin 9.maddesinin 1.fıkrasının (ç) bendine göre iskan talepleri

Genel Müdürlüğümüz tarafından planlanması durumunda; tarımsal veya şehirsel iskân isteyen hak sahibi aileler, 5543 sayılı İskân Kanununun 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendinde yer alan hüküm doğrultusunda, kendileri tarafından bulunacak olan şehirsel iskân isteyen aileler için konut veya işyerinin, tarımsal iskân isteyen aileler için tarım arazisinin satın alınarak borçlandırma suretiyle kendilerine verilerek de iskân edilmeleri talebinde bulunabileceklerdir. Bu yöntemde ülkemizin her hangi bir yerinden taşınmaz satın alma talebi yapılabilmektedir. Hak sahibi aileler, satın alınması istenilen konut, işyeri veya arazinin bulunduğu ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden bir dilekçe ile müracaatta bulunacaktır. Aileler, hak sahibi oldukları ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Mahalli İskân Komisyonu kararı ile aşağıda sözü edilen taahhütname ve satış vaadi sözleşmesinden birer örnek alarak;

Şehirsel iskân kapsamında konut veya işyeri satın alınması talebi için müracaat sırasında dilekçesine;

 • Tapu fotokopisi,
 • Yapı kullanma izin belgesi,
 • Mimari projesi (İlgili belediyeden onaylı)
 • Satın alınacak konutun 10 yıl boyunca DASK sigortası yaptırılacağına dair noter tasdikli taahhütname,
 • Satış vaadi sözleşmesi,
 • Hak sahibi aile bireylerinin tamamının imzalayacakları iskan haklarına karşı söz konusu konutun satın alınması durumunda devletten taşınır veya taşınmaz hiçbir taleplerinin olmayacağına dair noter tasdikli taahhütname,
 • Satıcının ve aile temsilcisinin nüfus cüzdanı fotokopileri belgelerini ekleyeceklerdir.
 • Hak sahibi aileye ait yeni alınmış nüfus kayıt örneği

Tarımsal iskân kapsamında tarım arazisi satın alınması talebi dilekçesine;

 • Tapu fotokopisi, kadastro çapı
 • Satış vaadi sözleşmesi,
 • Hak sahibi aile bireylerinin tamamının imzalayacakları iskân haklarına karşı söz konusu arazinin satın alınması durumunda devletten taşınır veya taşınmaz hiçbir taleplerinin olmayacağına dair noter tasdikli taahhütname,
 • Satıcının ve aile temsilcisinin nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Hak sahibi aileye ait yeni alınmış nüfus kayıt örneklerini de ekleyerek,

İlgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaatta bulunacaklardır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır