Sinop Valiliği
Sinop Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sinop Valiliği
Sinop Valiliği

Hazineye Ait Tarım Arazileri ve 2B Arazilerinin Başvuru ve Satınalma süreleri Uzatıldı

25 Temmuz 2019

10/07/2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

- 4706 sayılı Kanunun, 4 üncü maddesinin, onikinci fıkrası uyarınca, 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerini, 30/3/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarının, bu taşınmazları doğrudan satın almak için başvuru süresi 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

- 6292 sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamında kalan (iade edilecek) taşınmazların, kullanıcılarının ve kayıt maliklerinin farklı kişiler olmaları nedeniyle satın alma veya iade hakkından yararlanamayanlara, 31/12/2020 tarihine kadar başvuruda bulunma hakkı tanınmıştır.

- 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin, 6292 sayılı Kanun hükümleri uyarınca satışına ilişkin olarak,

a) Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi 16/12/2019 tarihine kadar,

b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi 16/12/2019 tarihine kadar,

c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 16/12/2019 tarihine kadar, Uzatılmıştır.

Bu itibarla;

Hazineye ait tarım arazileri ile 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi kapsamında kalan Hazine taşınmazlarının, 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrası ile 6292 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 nci ve 12 nci maddeleri uyarınca doğrudan satın almak/iade hakkından yararlanmak isteyen hak sahiplerinin, yukarıda belirtilen tarihlere kadar İdaremize başvuruda bulunmaları gerekmektedir

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır