Sinop Valiliği
Sinop Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sinop Valiliği
Sinop Valiliği

AYANCIK İLÇESİ İSKELE AMAÇLI İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI

02 Ekim 2019

İlimiz, Ayancık İlçesi sınırları içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (IX. Bölge Müdürlüğü) tarafından hazırlattırılan "iskele" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İlave ve Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca 16.09.2019 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. Maddesine istinaden 02.10.2019 tarihinden itibaren Müdürlüğümüz ve Ayancık Kaymakamlığı ilan panolarında 30 (otuz) gün süre ile eşzamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.

Varsa plana karşı yapılabilecek itirazların askı süresi içerisinde Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi hususu önemle duyurulur. 

 

EKLER:

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı için tıklayınız

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı için tıklayınız

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu için tıklayınız

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu için tıklayınız

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır